Rekomendacje

Czy drzwi wnękowe Flex, Cynia, Moon lub Zoom mogą być montowane tak aby otwierały się na prawą, lub lewą stronę?

Tak, wszystkie drzwi wnękowe Flex, Cynia, Moon oraz Zoom są symetryczne i można montować je tak, aby otwierały się na prawą lub lewą stronę.

Powrót do FAQ